Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tương đối đầy đủ. Hiện nay nhà trường có 4 điểm, 4 điểm trường có khuôn viên và tường rào, cổng ngõ; Sân trường có trang thiết bị đồ chơi ngoài trời, đồ chơi cho cháu học và vui chơi. Toàn trường có 7 phòng học kiên cố, có 3 nhà bếp xây dựng theo qui trình bếp 1 chiều; 1 hội trường; 1 phòng giáo dục âm nhạc được xây dựng đúng theo quy cách, có đủ các phòng làm việc cho Ban giám hiệu và các bộ phận khác của nhà trường; có 4 máy tính phục vụ quản lý hành chính và chuyên môn được nối mạng...