Trường Mẫu giáo Mỹ Lộc được thành lập năm 1978, đến năm 2013 được  chuyển từ loại hình trường mẫu giáo bán công sang loại hình trường mẫu giáo công lập theo Quyết định số 500/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của Ủy ban nhân dân  huyện Phù Mỹ. Cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ tương đối đầy đủ. Hiện nay nhà trường có 4 điểm, 4 điểm trường có khuôn viên và tường rào, cổng ngõ; Sân trường có trang thiết bị đồ chơi ngoài trời, đồ chơi cho cháu học và vui chơi. Toàn trường có 7 phòng học kiên cố, có 2 nhà bếp xây dựng theo qui trình bếp 1 chiều; 1 hội trường; 1 phòng giáo dục âm nhạc được xây dựng đúng theo quy cách, có đủ các phòng làm việc cho Ban giám hiệu và các bộ phận khác của nhà trường;