Trẻ đến trường học từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Các hoạt động diễn ra trong 1 ngày tại trường:

+ Đón trẻ

+ Tập thể dục sáng

+ Hoạt động học

+ Hoạt động vui chơi ngoài trời

+ Hoạt động góc

+ Giờ ăn

+ Giờ ngủ

+ Hoạt động chiều

+ Trả trẻ