Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Phù Mỹ  Kết luận kiểm tra và Thông báo kiểm tra các CSGDMN tư thục trên địa bàn huyện Phù Mỹ

Nội dung xem file bên dưới : kết luận số 19 và thông báo số 20

19_KLKT CSTTMN.signed.pdf

20_TKLKT MNTT.signed.pdf