Tập huấn vào lúc 7h30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2017 về tập huấn phần mềm

hôm nay ngày 27 tháng 10 năm 2017 CBQL Và kế toán tập huấn phần mềm cổng thông tin điện tử tại hội trường Phòng GD - ĐT Phù mỹ